Portsmouth City Council, Portsmouth, UK (2004)

Isolering, ventilation, solfanger

Nyt lavenergibyggeri med 13 boliger. Brug af overvejende danske løsninger, så som: solcelledrevet ventilation, ekstra isolering, lavenergivinduer, solfanger til varmt brugsvand, kondenserende gasfyr og efterfølgende kvalitetscheck ved målinger.
Støttet af: EU-Green Housing Block
Bygherre:Portsmouth City Council

Kina (2002-2003)

Vidensudveksling, passiv solvarme, energioptimering
Støttet af Verdensbanken indgik Cenergia som konsulent i et udviklingsprojekt i Kina. Projektet sigtede med en vidensudveksling for fremme af energioptimerede bygninger gennem udnyttelse af passiv solvarme, ekstra isolering og kvalitetscheck under byggeriet. Derved kunne den traditionelle opvarmning ved kul undgås. I alt 58 projekter i de tre provinser Gansu, Qinghai og Shanxi blev igangsat, hvor Cenergia bistod de seks første projekter i hver provins hvorefter erfaringerne fra disse første projekter blev videreført.
Støttet af: Verdensbanken

Stone Street, Newcastle, UK (1995)

Lavtemperatur varmesystem, isolering, vandbesparelser, intelligent energistyringssystemter.

Renovering af 351 lejligheder på i alt 24600 m², med nye vinduer, ekstra isolering og vandbesparelser. Effektivt lavtemperatur fjernvarmesystem der er udviklet i Danmark, lavtemperaturdrift bl.a. med gennemstrømningsvandvarmere og specialudviklet reguleringsventil fra Danfoss, intelligent energistyringssystem og -overvågningssystem (bl.a. direkte til Cenergias computer). Udvikling af kraftvarme er indført som noget nyt i den engelske byggesektor.
Støttet af EU-Thermie
Bygherre: North British Housing Association

Madrid, Spanien (1994)

Lavtemperatur fjernvarmenet, varmevekslere, isolering, lavenergiglas, overvåget energiforbrug

Total energiforsyningsanlæg til 134 lejligheder. Energiforsyningsanlæg med kombineret kraftvarme anlæg suppleret med solvarme og fælles varmelager, lavtemperatur fjernvarmenet med individuelle varmevekslere til brugsvandsopvarmning i hver lejlighed, energibesparende foranstaltninger i form af isolering af klimaskærmen, lavenergiglas i vinduer og en forbedret tæthed, energiforsyningen styres og overvåges af et CTS-anlæg med individuel energiafregning.
Støttet af EU-Thermie
Bygherre: Boligselskabet IVIMA

Warkworth Close, Gateshead, UK (1995)

Solvarme, lavenergi, ventilaton med varmeveksler, lavenergi gasfyr, isolering, lavenergivinduer

Økonomisk attraktivt solvarme- og lavenergi design til 48 huse.
Solvægskonstruktioner til forvarmning af ventilationsluft, ventilationssystemer med modstrøms luft til luft varmeveksler, enkelt og billigt sol-varmtvandssystem, små og billige lavenergi gasfyr til hvert hus, ekstra isolering, lavenergivinduer.

Støttet af EU-Thermie
Bygherre: North British Housing Association  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk