Kunstakademiets Arkitektskoles Kantine, København (2005)

Opsætning af solceller i aluminiumprofil, med mulighed for afsætning af produceret el til elnettet. Solcellerne er placeret i loftet på Kunstakademiets Arkitektskoles kantine, hvilket giver god eksponering over for de studerende, ikke mindst da de er meget dekorative.
Støttet af: EU, SOL1000-programmet og Københavns Kommune
Bygherre: Kunst Akademiets Arkitektskole
Arkitekt: Fogh og Følners tegnestue og SOL1000 Arkitektgruppen

Tjørnehøjskolen, Brøndby (2003)

I en tilbygning til skolen er der i gangarealer, opsat solceller i en meget smuk arkitektonisk sammenhæng. Elektricitet fra solcellerne bruges blandt andet til ventilation og en oversigt over produceret elektricitet registreres automatisk på internetserver.

Støttet af: EU
Bygherre: Brøndby Kommune
Arkitekt: Lars Thøger

Det Kongelige Bibliotek, Amager (2002)

Cenergia har foretaget undersøgelser af dobbelte glasfacader på det Kongelige Bibliotek på Amager og på Alm. Brands bygning på Midtermolen i København. Via de dobbelte glasfacader tilføres solvarme og dagslys til bygningen og kan på denne måde fungere som en energibesparende foranstaltning i et moderne kontorbyggeri. De store glasfacader giver også en risiko for mulig overophedning i varme og solrige perioder, og undersøgelsen giver anvisninger på hvordan denne risiko minimeres.

Støttet af: Energistyrelsen
Bygherre: Staten
Arkitekt: Dissing+Weitling

Engstrandskolen, Hvidovre (2002)

Solcelledrevet udsugningsløsning som supplement til naturlig ventilation til 800 m2 bygningsfløj. Skolens ventilationen bliver derved CO2-neutral. Anlægget har den fordel at det starter når solen skinner og der derfor er mest brug for ventilation.
Støttet af: Energistyrelsen og EU
Bygherre: Hvidovre Kommune
Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S

Gylletanken, Damhaven Skole i Vejle (2001)

CENERGIA har været rådgiver for installationer og økologiske tiltag på Gylletanken, som er en ny tilbygning til Damhaven Skole i Vejle. Som en integreret del af bygningen er der indført en lang række økologiske tiltag, der samtidig benyttes pædagogisk i den daglige undervisning. Projektet er et foregangseksempel på opførelse af skolebyggeri, der i sig selv fungerer som en slags biologi-/fysikforsøg i undervisningen.
Bygherre: Vejle Kommune
Arkitekt: Crone & Duedahlaps

Fløng Skole (2001)

I forbindelse med en renovering af skolens varme og ventilationsanlæg, blev der indført naturlig ventilation og en forbedret udnyttelse af dagslys. En øget loftshøjde og nye ovenlys blev etableret som en forudsætning for at opnå en god naturlig ventilation og et godt indeklima. Udeluften tilføres rummene gennem friskluftindtag i brystningen og forvarmes af radiatorer. Mængden af friskluft styres af et CTS anlæg afhængig af temperaturen og CO2 niveauet i rummene.
Støttet af:
Bygherre: Høje Taastrup Kommune

Vridsløselille Skole (2000)

I forbindelse med renovering af skolen har Albertslund Kommune været interesseret i at få undersøgt muligheden for at ventilere efter princippet naturlig ventilation. Det eksisterende ventilationsanlæg er derfor erstattet med en alternativ ventilering som via simple bygningsmæssige ændringer sikrer et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima, samtidig med at der opnås en forbedret totaløkonomi for skolen.

Bygherre: Albertslund Kommune
Arkitekt: Rørbæk og Møller

Fredegården (1999)

Projektering af naturlig ventilation i forbindelse med ombygning af en gammel gård i Ballerup til børneinstitution. Der er etableret friskluftventiler i facaden, hvorfra udeluften tilføres lokalerne via et særligt udviklet varmekabinet, som sikrer en trækfri lufttilførsel i både opvarmnings- og kølesituationer.

Bygherre: Ballerup Kommune

Egebjergskolen, Ballerup (1997)

I forbindelse med en større renovering af Egebjergskolen blev indført en række energibesparende tiltag, så som: ekstra isolering, lavenergivinduer, indsættelse af ovenlysvinduer, naturlig ventilation med temperatur- og CO2 censorer i hvert klasseværelse, samt etablering af såkaldt ”Canadian Solar Wall”.
Støttet af: EU
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: Frank Jakobsen, Ballerup Kommune

Stege Skole (1997)

Nyt skolebyggeri for Møn kommune. Skolen er udformet specielt med henblik på optimal udnyttelse af dagslys og naturlig ventilation. Klasseværelserne er udformet med god rumhøjde, og friskluften tages ind gennem facaden og forvarmes i en konvektorradiator med en nyudviklet styring og forlader lokalerne via separate kanaler.
Støttet af : EU
Bygherre: Stege Kommune
Arkitekt: KHR  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk