Prøvehallen (2005)

Solceller, solfanger, vandbesparelser, ekstra isolering, hybrid ventilation, lavenergi vinduer, CTS-anlæg

Renovering af tidligere industribygning fra porcelænsfabrik, der er omdannet til multihal. På grundlag fra en totaløkonomisk beregning, er der indarbejdet en række energispare teknikker, der tilsammen giver bygningen en besparelse på opvarmning på over 50 % i forhold til et referencebyggeri, omkring 1/3 besparelse på varmt vand og omkring 60 % af energien til opvarmning af vand vil være baseret på solenergi.
Støttet af: EU
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: RIA

Lauritz Sørensens Gård, Frederiksberg (2002)

Solceller, forvarmning af ventilationsluft
I forbindelse med renovering og udnyttelse af loftrum til lejligheder blev etableret 15 m2 solceller for hver opgang. Solcellerne dannede en såkaldt ’Canadisk solvæg’, hvor små huller afkøler solcellerne og derved forvarmer ventilationsluften til lejlighederne, hvor hver lejlighed kan temperaturstyres.

Støttet af: Energistyrelsen
Bygherre: Frederiksberg Boligfond
Arkitekt: Karsten Pålsson A/S Arkitekter maa

Havremarken, Frederiksberg (2002)

Solceller, varmegenvinding

I forbindelse med renovering blev 57,2 m2 (5,8 kWp) solceller opsat i et bånd langs tagryg, der derved forsyner 70 lejligheder med elektricitet. Den producerede strøm overføres til elnettet. Derudover er der installeret ventilation med varmegenvinding i 20 lejligheder.
Støttet af: EU
Bygherre: KAB
Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S

Lundebjerg, Skovlunde (2000)

Lavenergi ventilation, solceller, varmegenvinding

Renovering af boligejendom med 27 lejligheder fra 1960’erne. På basis af arkitektkonkurrence er der arbejdet med flere forskellige ind-pasningsmetoder (i ventilations-skorsten, gavl og facade) for solceller til drift af energieffektive ventilationsanlæg med modstrøms-varmegenvinding.
Støttet af EU og Energistyrelsen
Bygherre: Boligselskabet FSB.
Arkitekt: Suensons Tegnestue

Hedebygadekarréen, Tøndergade 3, 3A, København (1999)

Forvarmning af ventilationsluft

Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder.
60 m² nettilsluttede tyndfilmsolceller til forvarmning af ventilationsluft.

Støttet af EU-Thermie.
Forretningsfører: Byfornyelsesselskabet SBS
Arkitekt: Alex Rosendals Tegnestue

Hedebygadekarréen, Sundevedsgade 26,28, København (1999)

Solfanger, solceller

Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder.
50 m² solfanger til varmt vand og 60 m² nettilsluttede krystallinske solceller.

Støttet af EU-Thermie.
Forretningsfører: Byfornyelsesselskabet SBS.
Arkitekt: Arkitekttegnestuen København.

Hedebygadekarréen, Tøndergade 1, Sundevedsgade 14 (1999)

Varmegenvinding, forvarmet ventilationsluft, solceller

Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder.
Anvendelse af solcelledrevne modstrøms varmegenvindingsventilationsanlæg, samt solvæg til forvarmning af ventilationsluft. Forsøg med brug af gennemstrømningsopvarmning af varmt brugsvand.
Støttet af EU og Energistyrelsen.
Forretningsfører: SBS Byfornyelse.
Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue.

AAB afd. 23, Østerbro, København (1994)

Totaløkonomi, isolering, kombination af lavenergiløsninger

Total energiløsning med solvarme og energibesparelser til boligkarré med 80 lejligheder. Dokumenteret besparelse af fjernvarmeforbrug for lejligheder på 51%. Facadeisolering, transparent isolering som led i solvægsdesign, super lavenergivinduer, lavtemperaturopvarmning (55/30 °C) i forbindelse med radiatorsystem, modstrømsvarmegenvinding på ventilationsluft, solvarmeanlæg i forbindelse med nyt brugsvandssystem, styringssystem med overvågning (CTS), lavtemperatur fjernvarme.
Støttet af EU-Thermie.
Bygherre: AAB afd. 23.
Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent.  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk