UpperTen (2006)

UpperTen projektet omhandler 11 nye 1-familiehuse, der skal bygges i Trekroner området
i Roskilde. Husene bygges både som 1-plans og 2-plans og er meget specielle dels pga. deres
arkitektur og dels pga. det ekstrem lave energiforbrug. Næsten alle huse bygges som
lavenergi-klasse 1 og inkluderer bl.a. solenergi, varmepumpe og ventilation med
varmegenvinding. Derudover er de svanemærkede og bygges med meget miljøvenlige
materialer.

Ullerødbyen, Hillerød (2006)

Lavenergibyggeri og fremtidsorienteret varmeforsyning
Optimering af energiforsyning til den nye bydel Ullerødbyen i Hillerød, med fokus på
udbygning af fjernvarmeløsning med mindst mulig tab. Projektet er igangsat i forbindelse
med de nye lavenergistandarder 1 og 2 med henholdsvis 50% og 25% forbedring i forhold
til niveauet i bygningsreglementet. Kommende lavenergibyggeri vil have langt mindre
varmeforbrug end eksisterende, og der arbejdes derfor med kombinerede løsninger af
lavenergibyggeri og fremtidsorienterede varmeforsyningsløsninger. Herunder lokale eller
individuelle varmeløsninger.

Støttet af: EU-Secure
Samarbejdspartner: El, Vand og Varme i Hillerød.

Solengen, Hillerød (2005)

Isolering, ventilation med varmegenvinding, tæthed, solceller
Præfabrikeret byggeri fra 2005 fra Scandibyg som koster stort set der samme som normalt byggeri og alligevel lever op til lavenergiklasse 2 standard. Ventilation med varmegenvinding, med kun 25 cm tyk ventilations varmegenvinder, hvor luften trækkes ud fra køkken og bad og frisk luft tilføres til stue og værelser. God lufttæthed og isolering udført uden kuldebroer. 2 kWp Unisolar tyndfilmsolceller i Sarnafil tag på fælleshus.
Støttet af: EU-Resurgence og Energistyrelsen
Bygherre: Domea
Arkitekt: Nielsen & Rubow Arkitekter.

Rønnebækhave II, Næstved (2005)

Danmarks første Passiv-hus
Varmegenvinding, solceller, totaløkonomisk optimering, lavenergivinduer, isolering, solvarme, varmepumpe med jordslanger
Som den danske del af GREEN Catalogue projektet er 8 ud af 23 lejligheder i Rønnebæk II i Næstved opført efter den tyske passivhus standard med et årligt opvarmningsforbrug på kun 15 kWh/m2. Udført med meget høj isolering, passivhus vinduer fra Tyskland, ventilation med modstrøms varmegenvinding fra EcoVent, 5 kWp solceller fra GaiaSolar, 28 m2 Arcon solfanger til varmt vand og jordvarmeanlæg fra IUT naturvarme.
Støttet af: EU
Bygherre: Domea
Arkitekt: Sunesons Tegnestue

Dalgasparken, Herning (2003)

Ventilation med varmegenvinding, lavenergi vinduer, isolering, solfanger, solceller
I Dalgasparken er 72 lejligheder og et fællesrum udført med udgangspunkt i ventilation med varmegenvinding. Der var i byggeriet fokus på at undgå kuldebroer og at opnå optimal lufttæthed. Målinger viser en halvering af fjernvarmeudgifter alene på dette grundlag. Desuden 200 m2 solceller til at matche elforbrug til ventilatorer. Entreprenør var KPC Byg

Støttet af: EU-Resurgence
Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard
Arkitekt: Cobra Arkitekter

Hammerthor, Herning (2003)

Ventiltation med varmegenvinding, lavenergi vinduer, isolering, solfanger
En gammel klædefabrik er ombygget til 29 boliger. Boligerne er opført som lavenergiboliger med flere energibesparende foranstaltninger. Der er anvendt ventilation med varmegenvinding med fokus på lufttæthed, høj genvindingsgrad og lavt elforbrug til ventilatorer. En del af rummene opvarmes alene med ventilationsluften. 7 kWp nettilsluttede solceller er monteret på taget.
Støttet af: Energistsyrelsen og EU-Resurgence
Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard
Arkitekt: A2 Tegnestuen

Futura II, Fredericia (2003)

Energieffektiv varmedistribution.
I bebyggelsen Futura II i Fredericia er der demonstreret et nyt princip for varmedistribution hvor varmen fordeles til boligerne via brugsvandscirkulationen. Fordelene er et mindre varmetab og en mindre anlægsudgifter sammenlignet med traditionelle distributionsprincipper.
Forsyningen er velegnet til fremtidig lavenergibyggeri da varmeeffektbehovet i nye boliger bliver stadig mindre. Yderligere er det muligt at tilpasse systemet frem mod et egentligt industrialiserbart opvarmningssystem til boliger.
Støttet af: Erhvervsfremme Styrelsen
Bygherre: Boligselskabet Futura v/Dansk Boligselskab

Byskoven, Rødekro (2000)

Energieffektiv opvarmning- og distribution samt kombineret solvarmeanlæg.
100 nye boliger i Byskoven ved Rødekro opvarmes ved hjælp af ventilationsluft. Der er installeret mekanisk ventilation med varmegenvinding med en varmeflade i indblæsningskanalen som tilføres varme fra brugsvandscirkulationen. Et centralt solvarmeanlæg er installeret på taget af fælleshuset til opvarmning af det varme brugsvand, og som samtidig dækker noget af rumvarmebehovet.
Bygherre: Dansk Boligselskab
Arkitekt: Arkitektfirmaet 78

Munkesøgard (2000)

Trækontruktioner, isolering, gulvvarme, træpillefyr, solfanger, varmegenvinding, grønt regnskab
Bebyggelsen Munkesøgaard indeholder 100 boliger opdelt i fem boliggrupper, der hver har et fælleshus: tre almene boliggrupper for hhv. unge, seniorer og familier, én ejerboliggruppe og en andelsboliggruppe. Bebyggelsen er forsynet med fjernvarme, men har derudover to centrale træpillefyr og solvarmesystem på de fem fælleshuse. Husene er bygget med bærende trækonstruktioner, træ- eller stenfacader og har ikke-brændte sten inde i bygningerne. Derudover er der lagt vægt på et lavt energiforbrug, hvor hver bolig højest må have et forbrug på 30 – 40 W pr. bolig.

Bygherre: Roskilde Boligselskab og private ejere
Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S

Økohuset (1999)

Udarbejdelse af koncept for miljørigtigt typehus
Ud fra en række principper så som: begrænset overfladeareal, præfabrikation af lette trækonstruktioner, anvendelse af aktiv og passiv solvarme, ekstra isolering og lavenergivinduer – er udviklet et typehus, med høj miljømæssig standard, godt indeklima, der er økonomisk overskueligt.
Bygherre: Økohuset Aps
Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S

Lillevangspark, Farum (1998)

Lavenergibyggeri, energi- og vandbesparelser, totaløkonomisk optimering
100 lavenergiboliger i Lillevangspark i Farum er opført ud fra totaløkonomiske kriterier. Der er ekstra isolering af klimaskærmen og installationerne, ventilation med varmegenvinding og solvarme. Målinger har vist at de ekstra tiltag har reduceret miljøbelastningen med 40% uden at det er blevet dyrere for beboerne.
Støttet af:EU
Bygherre: Farumsødal / Dansk Boligselskab
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen

Solrækkehusene, Kolding (1996)

Passiv solvarme, varmegenvinding, solfanger, isolering, lavenergivinduer, udsugningsventilation, lavtemperatur fjernvarme
Sol-/lavenergi byggeri med 33 boliger. Passiv solvarme løsning. Forbedret isolering og lavenergivinduer. Forskellige løsninger for ventilations- og varmesystemet: varmegenvinding på ventilationsluft, udsugningsventilation, luftvarme, gulvvarme og radiatorer. Lavtemperatur fjernvarme. Solvarme til varmt brugsvand: ca. 3 m² solfanger pr. bolig. Vand- og elektricitetsbesparende foranstaltninger. Energiforsyningen styres og overvåges af et CTS-anlæg med individuel energiafregning.
Støttet af: EU-Thermie.
Bygherre: KAB.
Arkitekt: Boje Lundgård.

Ullerød, Hillerød (1995)

Hybrid og passiv solvarme, isolering, solfangere, lavenergi vinduer, CTS-anlæg
Sol-lavenergi boligbyggeri med 50 boliger.
Byggeriet er udformet med henblik på udnyttelse af hybrid og passiv solvarme, aktiv solvarme til rumvarme og varmt brugsvand med 376 m² solfangere, forøget isoleringsniveau, lavemissions vinduer, CTS-anlæg med modem for dataoverførsel via telefonnettet.
Støttet af: EU-Thermie og Energistyrelsen.
Bygherre: Frederiksborg Boligselskab.
Arkitekt: Vilhelm Lauritzens Tegnestue.

Agernskrænten, Egebjerggård, Ballerup

Isolering, lavenergivinduer, varmegenvinding, lavtemperatur fjernvarme, CTS-styring, passiv solvarme, solvarmeanlæg
Byøkologisk energibesparende byggeri med 43 boliger.
Ekstra isolering og tæthed, super lavenergivinduer, energiøkonomisk luftopvarmning kombineret med varmegenvinding på ventilationsluften, lavtemperatur fjernvarme fra lokalt kraftvarmeværk, CTS-styring, optimeret rørisolering, passiv solvarme design, prisbilligt solvarmeanlæg til rumvarme og brugsvand, vandbesparelser, elbesparelser. Byggeriet var med på den internationale bomesse i Egebjerggård i sommeren 1996.
Støttet af: EU-Thermie.
Bygherre: Ballerup Boligselskab/DB.
Arkitekt: Hennings Larsens Tegnestue.

Skotteparken, Egebjerggård, Ballerup (1992)

Solfangere, lavemissionsglas, lavtemperatur fjernvarmenet, varmegenvinding, CTS-overvågning, isolering
Global lavenergiløsning til 100 boliger. 600 m² tagintegrerede solfangere, ekstra isolering, lavemissionsglas i vinduer, varmegenvinding på ventilationsluft, pulsdrift af lavtemperatur (55/40°C) fjernvarmenet, styrings- og overvågningssystem (CTS), el- og vandbesparelser, lokale energi- og vandmålere, regnvand fra tage og åbne arealer tilføres sø i området.
Modtog i 1994 Verdens boligprisen "World Habitat Award" fordi det ses som et af de første eksempler på en gennemgribende indpasning af byøkologi i bygningssektoren mht. energi- og vandforbrug.
I 1996 valgt som et af 100 "Best Practice" eksempler i verden til FN Habitat 2 konferencen i Istanbul.
Støttet af: EU-Thermie og Energistyrelsen.
Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab/KAB.
Arkitekt: Hanne Marcussen & Jens Peter Storgård

Baldersbo, Ballerup (1992)

Solfangere, lavtemperaturdrift
Et tagintegreret solvarmeanlæg på 180 m2 til opvarmning af brugsvand og rumopvarmning er opført i et tæt lavt boligbyggeri på Østerhøj i Ballerup. Varmecentralen og solvarmeanlægget er computerstyret med mulighed for afbrydelse af varmeforsyning når akkumuleringstanken er opladet med varme enten fra solen eller fra fjernvarmenettet.
Støttet af: EU-Thermie.
Bygherre: Boligselskabet Baldersbo.

Tubberupvænge II, Herlev (1991)

Solfanger, glasudestuer med stenlager
Total lavenergiløsning til 92 boliger, hvor målet var at reducere gasforbruget til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand med 20-30%. Dette skete primært ved hjælp af 1025 m² solfanger, 3000 m³ sæsonlager, ventilation med varmegenvinding og fælles glasudestuer med stenlager i gulvet, der både kan have en kølende og varmeakkumulerende effekt. Boliger er opbygget af præfabrikerede elementer og al primær rørføring er i kælderetagen.
Støttet af EU-Thermie og Energistyrelsen.
Bygherre: Herlev Kommunes Boligselskab/KAB.
Arkitekt: Hanne Marcussen & Jens Peter Storgård.

Smakkebo, Snekkersten (1985)

Et af Danmarks første lavenergi boligbyggerier

Sol-lavenergi boligbyggeri med 55 boliger.
Passiv solvarme, øget isolering, forbedrede vinduer, udestuer, solvarme til varmt vand, varmegenvinding på ventilationsluften. Energibesparelser til opvarmning blev på ca. 50%.
Bygherre: Boligfonden SDS.
Arkitekt: Jørgen Andersen, maa.  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk