Vision og baggrund

CENERGIA er et rådgivende ingeniørfirma, som arbejder for bæredygtighed i byggeriet gennem deltagelse i nationale og internationale samarbejdsprojekter, der

demonstrerer ny viden vedrørende energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi

videreudvikler energibesparende, bæredygtige teknologier

udvikler beregningsværktøjer til brug i forbindelse med design og totaløkonomisk optimering


Vores aktiviteter spænder fra initiering, projektering og evaluering af demonstrationsbyggerier, medvirken ved proces- og produktudvikling, til energiplanlægning og projektledelse af internationale samarbejdsprojekter inden for disse områder.

I Danmark samarbejder CENERGIA med boligselskaber, kommuner, arkitekter, andre rådgivende ingeniørerfirmaer, leverandører, entreprenører, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmarks Tekniske Universitet, og Teknologisk Institut. Herudover med et omfattende internationalt netværk af institutter og rådgivere.

CENERGIA stiftedes i 1982 af 4 kolleger, der på det tidspunkt arbejdede med forskning i solenergi og lavenergibyggeri på DTU. Hovedhjørnestenen i CENERGIAs arbejde er demonstrationsbyggeri, men herudover har CENERGIA arbejdet med energiplanlægning, samt deltaget i forsknings- og udviklingsprojekter såvel på nationalt som internationalt niveau.

CENERGIA stod for initiereringen af boligbyggeriet Smakkebo i Snekkersten, der er det første større sol-lavenergi i Danmark med i alt 55 boliger. I projektet, der havde Boligfonden SDS som bygherre, integreredes passiv solvarme, øget isolering, forbedrede vinduer, udestuer, solvarme til varmt vand, samt varmegenvinding på ventilationsluften. Projektet stod færdigt i 1985.

Siden har firmaet deltaget i en lang række demonstrations- og udviklingsprojekter, (se vores referencer) og har senest bl.a. anden deltaget i udformningen af det første passiv-hus projekt, opført i Danmark.  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk