Medarbejdere

Ole Balslev-Olesen, civilingeniør, obo@cenergia.dk
Arbejdsområder: Naturlig ventilation, solvarmesystemer, konceptudvikling, måling og evaluering.

Ove Mørck, cand.scient., lic. techn., ocm@cenergia.dk
Arbejdsområder: International og national projektudvikling, bæredygtig energiplanlægning, lavenergibyggeri, skolebyggeri, luftsolvarme, konceptudvikling.

Peder Vejsig Pedersen, civilingeniør, pvp@cenergia.dk
Arbejdsområder: International og national projektudvikling, bygningsindpassede solceller, byøkologi, solassisterede ventilationsløsninger med modstrømsvarmegenvinding, konceptudvikling.

Vickie Aagesen, Ingeniør, vaa@cenergia.dk
Arbejdsområder: International og national projektudvikling, byøkologi, konceptudvikling.

Janne Frederiksen, teknisk assistent, janne@cenergia.dk
Arbejdsområder: VVS-projektering, CAD-tegning.

Nick Paxevanos, Miljøcertificerings konsulent, np@cenergia.dk
Arbejdsområder: Miljøcertificering med EU-blomsten eller Svanen samt uddannelse af personale i markedsføring baseret på miljømærkning.

Samtlige medarbejdere i CENERGIA er beskæftiget med såvel nationale som internationale projekter under hhv. UVE/EFP-programmet og EU's forskellige programområder.  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk