Ekspertiseområder:

o energibesparelser, varme (nedsættelse af transmissionstab og ventilationstab)
o energibesparelser, el (belysning, køl/frys, vask, apparater)
o anvendelse af solenergi (aktiv og passiv solvarme, samt solceller)
o opvarmningssystemer for lavenergibyggerier, lavtemperaturopvarmning
o varmegenvinding
o sunde materialer
o produkt og materialevurdering ved anvendelse af livscyklusvurderinger
o beboerinvolvering gennem synliggørelse af ressourcestrømmene
o komposttoiletter
o urinopsamling
o behandling af spildevand
o vandbesparelser
o afledning af regnvand (faskiner)
o regnvandsopsamling  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk