Cenergia har udviklet beregningsværktøjet BYG-SOL

Dato: 2008-12-03
Cenergia har udviklet et værktøj til beregning af solenergiens betydning for bygningers energibehov i relation til bygningsreglementets energiramme.
BYG-SOL er et regneark, som kan bruges til at dokumentere økonomien i solenergianlæg, set i forhold til andre energibesparende tiltag. Værktøjet kan frit hentes under "Downloads".

« Tilbage til nyheder  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk