”Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet”

Dato: 2013-04-17
Cenergia har sammen med Boligselskab Sjælland netop afsluttet projektet ”Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet” – Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Cenergia har sammen med Boligselskab Sjælland netop afsluttet projektet ”Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet” – Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

I projektet er gennemført teknisk-økonomisk evaluering af en række energirenoverings-teknologier, som kan implementeres under hensyntagen til arkitektoniske og bygnings-mæssige kvaliteter i bestående alment byggeri fra midt- 90erne. En konklusion er bl.a. at energiforbruget kan halveres og energirammen bringes på niveau med nybyggeri efter BR08, svarende til den for referencebyggeri, der er isoleret med udvendig facade-isolering - til en energisparepris, der er konkurrencedygtig med den nuværende fjernvarmepris!

En artikel, der kort beskriver arbejdet og resultaterne kan downloades her.

Rapporten Hensynsfuld renovering findes her:Hensynsfuld renovering150213


Bilag til rapporten:
Hensynsfuld energirenovering Bilagsrapport TSR (99mb)
Hensynsfuld energirenovering Bilagsrapport Fotoregistrering
Hensynsfuld energirenovering Bilagsrapport Energimærker

« Tilbage til nyheder  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk