SECHURBA projektet forløber over perioden september 2008 til marts 2011.

SECHURBA projektets overordnede mål er overfor nøgleaktører (kommuner, politikere, planlæggere m.v.) at vise de muligheder og fremtidsudsigter, der er i forbindelse med bæredygtig energioptimering i historiske byområder. I SECHURBA projektet vil der blive udpeget mindst ti historiske områder. De ti historiske områder skal fungere som ”foregangseksempler”, således at historiske områder kan opnå en højere prioriteret i de kommende energipolitikker og lokale udviklingsprogrammer.

Vigtige aspekter i SECHURBA projektet indbefatter:

• At forpligte lokalsamfundene til etablering af klimastrategier for historiske bygninger og områder. Det er målet, at disse strategier skal fungere som retningslinjer for, hvordan bæredygtige energitiltag kan integreres i historiske bygninger og områder, samtidigt med at den kulturelle arv bevares.

• At engagerer nøgleaktører (planlægningsstyrelser, politikere og installatører mm.) og overfor disse fremhæve mulighederne ved anvendelse af nuværende teknologier for herigennem at fremme en energibesparelse og CO2 udledning i specielt historiske områder.

• At udvikle et intelligent værkstøj, der viser, hvilke energieffektive tiltage samt vedvarende energikilder, der er mulige at anvende i forskellige historiske bygninger og områder.

• At udvælge forskellige historiske bygninger og områder, der skal være projektstudier. Til hvert projektstudie vil der udføres energiregnskab samt fundet sponsorer, der kan yde støtte til udførelse af de foreslåede forbedringer.

• At hvert lokalsamfund skal indgå tilsagn om en investeringsplan på mindst €10.000

Projektets strategiske mål sigter mod en reduktion af CO2 udledningen og energiforbruget på mindst 40 % i de bygninger og områder, der er udvalgt som projektstudier. Derudover stiler SECHURBA projektet med at bidrage til en ændring i opmærksomheden, holdningen samt adfærden til bæredygtig energioptimering. En ændring der vil fortsætte og forgrene sig efter SECUHRBA projektets slutning.

Spørgeskema udarbejdet i forbindelse med projektet
SECHURBA_spoergeskema.pdf (183.04kb)


Flyer omhandlende SECHURBA projektet
SECHURBA_Flyer_DK_version.pdf (2.95mb)


For yderligere informationer se www.sechurba.eu  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk