Introduktion til Optibuild

Optibuild er et beregningsværkstøj, udviklet af Cenergia, hvor der beregnes den mest økonomiske rækkefølge at gennemføre energibesparende tiltag på, den såkaldte positiv-liste.
Man kan samtidigt se hvor langt det kan betale sig at gå for at sikre en positiv totaløkonomi, ligesom det er muligt at se hvordan man mest økonomisk opnår en bestemt energibesparelse.

Introduktion til Optibuild i pdf her

Optibuild (engelsk)  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk