Forskning

Dagslys
CENERGIAs arbejde med ventilation og termiske forhold har ført til at virksomheden med stor fordel har inddraget en anden vigtig indeklimafaktor - dagslys.

Sammen med akustik, termisk komfort og luftkvalitet påvirker lysforhold menneskets velbefindende. CENERGIA har især arbejdet med dagslys i forbindelse med andre teknikker, som påvirker dagslyset. Eksempelvis betyder brugen af naturlig ventilation, at der arbejdes meget med vinduer, som kan benyttes som udluftningskilde. Ved at arbejde med optimering af dagslyset samtidig med optimering af den naturlige ventilation, er det muligt at lave et design, som tilgodeser begge forhold.

Livscyklusvurderinger
CENERGIA arbejder meget bevidst mod bæredygtige og økologiske løsninger. Det betyder, at det er nødvendigt at arbejde med livscyklusvurderinger. En livscyklusvurdering betyder, at en bygnings indflydelse på miljøet vurderes lige fra produktionen og transporten af byggematerialerne, bygningens energiforbrug, over til nedrivningen af bygningen.

Ordet vurdering benyttes fremfor analyse, idet det er erkendt, at en komplet analyse kræver ufattelige mængder informationer fra producenter og kraftværker. For at kunne rådgive fornuftigt inden for livscyklusvurderinger deltog CENERGIA i et EU-Thermie projekt omkring udviklingen af et praktisk og enkelt værktøj til livscyklusvurderinger. Resultatet hedder BEEAM (Building Energy and Environmental Assessment Method). BEEAM indeholder fire metoder med forskelligt detaljeringsniveau og kan derfor bruges i alle faser af projekteringen.

CENERGIA arbejder også sammen med SBI i deres udvikling af et dansk livscyklusvurderingsprogram "BEAT". Her forsøger CENERGIA at påvirke programmet i retning af et praktisk værktøj for rådgivere.

Avanceret beregning og simulering
CENERGIAs rolle som udvikler kræver ekspertviden inden for avancerede beregnings- og simuleringsmetoder. Derfor sørger CENERGIA for at være orienteret inden for forskningsverdenen gennem deltagelse i danske og internationale projekter. CENERGIAs medarbejdere har stor erfaring med og uddannes løbende i udvikling og anvendelse af avancerede simuleringsmetoder, således at innovative udviklingsopgaver kan gennemregnes, når standard beregningsmetoder ikke slår til. CENERGIA råder over såvel beregningsprogrammer, som vi selv har udviklet eller deltaget i udviklingen af (Optibuild, BEEAM), som kommercielt tilgængelige programmer (TRNSYS, COMIS, SUNCODE med flere).  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk